ครอบครัวน้อง Lillian กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

โพสพสวัสดิ์..
ครอบครัวโพสพสวัสดิ์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
April 1, 2017
27485210_1685310038200802_184465629_o
ครอบครัวตั้งไชยวงศ์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
January 28, 2018
น้อง Lilian

Ms.Ann’s class (Kindermusik) has encouraged our daughter’s love for music and further developed her ability to follow rhythm and beat.  We’re glad we can participate in class every week

ครอบครัวน้อง Lillian (Lily)