ครอบครัวโพสพสวัสดิ์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

สมภพร่งโรจน์..
ครอบครัวสมภพรุ่งโรจน์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
April 1, 2017
น้อง Lilian
ครอบครัวน้อง Lillian กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
December 15, 2017
โพสพสวัสดิ์..

ครอบครัวเราอยู่กับ BMAS มานานตั้งแต่อยู่ในตึก Italthai จนย้ายมาสุขุมวิท 49และตอนที่เขียนอยู่นี้ก็ RSU Tower มาถึงรุ่นลูกก็ยังเชื่อถือในหลักสูตร และประทับใจในความเป็นกันเองของพนักงานและครูที่นี่ คิดว่าถ้าย้ายไปที่อื่นอีกก็จะพยายามตามไปเรื่อยๆเท่าที่โอกาสจะอำนวย

ครอบครัวโพสพสวัสดิ์ (น้องตั้งใจ น้องจริงจัง และ น้องความเพียร)