ครอบครัวสมภพรุ่งโรจน์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน

23144
ครอบครัวเดชอุดม กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
January 21, 2017
โพสพสวัสดิ์..
ครอบครัวโพสพสวัสดิ์ กับความประทับใจที่มีต่อโรงเรียน
April 1, 2017
สมภพร่งโรจน์..

เริ่มเรียนกับ BMAS มาตั้งแต่น้องอายุ 2 ขวบกว่า จนปัจจุบัน 9 ขวบแล้วทั้งคุณครูและพนักงานทุกคนให้ความเป็นกันเอง ใส่ใจทุกรายละเอียด มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเรียน  ทุกคนสามารถจำชื่อทั้งแม่ทั้งลูกได้ และเอาใจใส่ ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกๆคนใน BMAS ค่ะ

ครอบครัวสมภพรุ่งโรจน์ (น้องปุณ และ น้องปริ๊นซ์)