Kindermusik

DSC_7683หลักสูตรดนตรีเด็กเล็กอายุ 6 เดือน –2ปี เน้นพัฒนาศักยภาพทุกด้านของเด็ก โดยหลักสูตรที่ผ่านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สอนโดยครูที่ผ่านการอบรมอย่างดี จะเน้นการฟัง การร้องออกเสียง กิจกรรมเข้าจังหวะ ซึ่งบทเพลงและกิจกรรมจะช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างเชื่อมโยงระบบประสาทที่สำคัญในสมองของเด็กเล็ก และพัฒนาการในทุกๆด้านและยังช่วยเพิ่มความผูกพันระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกๆที่ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

ทำไม ต้อง Kindermusik ?

DSC_7544ผลการศึกษาวิจัยมากมายชี้ว่าดนตรีมีส่วนช่วยให้เด็กๆ มีการเรียนรู้ที่ดี และแม้กระทั่งเด็กแรกเกิดก็มีปฏิกริยาตอบสนองด้านอารมณ์กับเสียงดนตรี เช่นเดียวกับผู้ปกครองเอง เพราะผู้ปกครองที่สมัครหลักสูตร Kindermusik ถึง 99% แนะนำเพื่อนให้มาสมัครด้วย

แต่ผลการศึกษาวิจัยไหนๆ ก็คงไม่อาจชี้ให้เห็นความสุขและความพึงพอใจอันบริสุทธิ์ในแววตาไร้เดียงสาของลูกน้อยเมื่อยามที่เธอได้เห็น ได้ฟัง Kindermusik ทั้งในห้องเรียน และที่บ้าน

ด้วยประสบการณ์ 30 ปีในการพัฒนาหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนรู้ปฐมวัย Kindermusik จึงเป็นชื่อที่โลกไว้วางใจในด้านการเรียนดนตรีและการเคลื่อนไหวร่างกายสำหรับเด็กวัยแรกเกิดจนถึง 7 ปี หลักสูตรของ Kindermusik นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวทฤษฎีพัฒนาการปฐมวัยที่ประยุกต์เข้ากับแนวการสอนที่เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กตามนิยามขององค์กรการศึกษาเด็กเล็กแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ NAEYC นอกจากนี้ ปรัชญาของ Kindermusik ยังมีรากฐานจากผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยอีกหลากหลายท่าน อาทิ Piaget, Montessori, และ Greenspan

ในระยะเวลา 7 ปีตลอดหลักสูตรการเรียนดนตรีที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกๆ ด้านของลูกน้อย เด็กๆ จะมีพัฒนาการที่รอบด้าน ทั้งด้านภาษา ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะการเข้าสังคม พัฒนาการทางการเรียนรู้ วุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะทางดนตรี ตลอดช่วงประสบการณ์ที่ผ่านมาของ Kindermusik ผู้สอนที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดีจนไว้วางใจได้ของเราจะช่วยชี้แนะคุณและลูกน้อยให้เดินทางผ่านหลักชัยที่สำคัญทางการเรียนดนตรีและพัฒนาการ และช่วยให้ความกระจ่างในตลอดกระบวนการนั้น ทุกภาคการศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับนำกลับบ้านแบบใหม่จะช่วยพาประสบการณ์นอกห้องเรียนใหม่ๆ ไปสู่กิจวัตรประจำวันต่างๆของคุณกับลูกน้อย

ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง ว่าทำไมพ่อแม่ทั่วโลก ถึงเลือก Kindermusik มากกว่าหลักสูตรดนตรีและการเคลื่อนไหวอื่นๆ

DSC_7675