Guitar

สำหรับเด็ก 5 ปีขึ้นไป ฝึกสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานให้รู้จักวิธีการจับและเล่นกีต้าร์ที่ถูกต้อง สอนวิธีเล่นคอร์ดเพลง Melody เพลง เล่นเป็นเพลงง่ายๆ และสอนเรื่องของทฤษฎี การอ่านโน้ต รู้จักตัวโน้ต ค่าของตัวโน้ต สอนให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขึ้นสูงที่สามารถแกะโน้ตเพลงเล่นเองได้ หรือสามารถแต่งเพลงเล่นเองได้ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Guitar Classic , Guitar ไฟฟ้า , Guitar Bass และ Ukulele

ประวัติ ครูหนุ่ย1

Kru Boon