ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ท BMAS Sukhumvit วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 @Goethe Institute