ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ท BMAS Paradise Park วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562