“ภาพกิจกรรมคอนเสิร์ต โรงเรียนดนตรี Bmas สุขุมวิท วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560”